Viktor Kotrubenko - saxophone

Viktor K - saxofon

Program: Ellington, Kern, Loewe, Rollins, Strayhorn, Silver, Gershwin, Hebb, Jobim, Porter, Ježek, Pokorný, Davis, etc.

One Man Jazz

Legendární jazzový saxofonista vytváří ojedinělé zvukové prostředí sólovou produkcí doprovázenou polovičním playbackem.

Hlavní určení

Akce tyou veletrhy, výstavy, vernisáže, setkání intelektuálů, rauty apod.

Charakteristika a technické požadavky

Saxofon je nesmírně atraktivní nástroj, a to jak po stránce zvukové, tak po stránce vizuální

Hudba na sebe nestrhne pozornost, není-li toho zapotřebí

Sólista se svou výkonnou aparaturou potřebuje plochu pouhých cca 1,5 m2

Nemůže být levnější produkce, než je One Man Jazz!!!

 

hudba raut svatba